PERSONEL

Adı ve Soyadı: Esin BULUT
Mezun Olduğu Okul: Atatürk Üniversitesi - Bilg.Tek. ve Prog.
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
  KTÜ SBE Yönetim ve Organizasyon T.Y.L.
Telefon: (0462) 377 42 43
E-mail: esinbulut61@gmail.com